Tải bản cài đặt cho iOS

Bước 1: Ấn vào "TẢI GAME" để cài đặt app.

Bước 2: Sau khi cài đặt ứng dụng thành công bạn cần vào:

→ Cài đặt

→ Cài đặt chung

→ Quản lý Cấu hình & Thiết bị

→ G68 INVEST TRADING SERVISES COMPANY LIMITED

→ Tin cậy

Lưu ý: dùng trình duyệt Safari để download


Hướng dẫn


Bước 1


Bước 2


Bước 3


Bước 3

Bước 4