Bước 1
Download TestFlight

Có thể chơi game bằng cách sử dụngỨng dụng TestFlight. Download TestFlight tại App Store cho iPhone, iPad, và Apple TV.

Xem trong App Store

Bước 2
Tham gia chơi game

- Mở ứng dụng TestFlight và đăng nhập TestFlight

- Mở ứng dụng Safari và truy cập link https://testflight.apple.com/join/2EDMpwD3

- Nhấn vào nút "Start Testing" sau đó cài đặt ứng dụng và chơi game